آمالگاماتور کپسولی دیجیتال DENTINE

قیمت 11,900,000 ريال

توضیحات:
آمالگاماتور کپسولی دیجیتال DENTINE